top of page

GDPR – personuppgiftshantering

Vi behöver låna personuppgifter till dem som vill bli medlemmar i vår förening, som deltar i vår verksamhet, m m. Vi behöver namn på den som deltar samt telefonnummer, adressuppgifter och e-post för att kunna kommunicera med dig som deltagare eller förälder och föra vårt medlemsregister.

Vi behöver samla in personuppgifter på dem som deltar i vår verksamhet för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter du, eller ditt barn, deltar i. Dels via kommunen och via vårt förbund Aktiv Ungdom Förbund samt via projektbidrag, m m via andra organisationer. Det är nödvändigt för oss att kunna söka bidrag då de hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt, genom att bland annat kunna erbjuda låga kursavgifter, gratisaktiviteter, prova-på aktiviteter och mycket mer.

Vi behöver spara dina personuppgifter i 3-5 år, efter att du deltagit i vår verksamhet. Om du lämnar föreningen så kommer vi även då ha kvar uppgifterna på den som har deltagit i 3-5 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning gentemot våra bidragsgivare ska kunna fungera.

Vill du inte lämna personnummer m m på den som ska delta kan du tyvärr inte delta i vår verksamhet.

Även bilder räknas som personuppgifter enligt  Dataskyddsförordningen

och därför behövs även ett medgivande för publicering av bilder/filmer.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Vi registrerar dina uppgifter i vårt system MedlemOnline. Genom att anmäla dig, eller ditt barn, till vår verksamhet medger du att vi får ta del av de personuppgifterna. Hos oss är det endast individer med en ledarfunktion och/eller styrelsefunktion som får tillgång till denna information, och då aldrig det fullständiga personnumret; det delges bara vårt kansli. Vi rapporterar till Lidingö stad m fl instanser (myndigheter och organisationer) som även de får tillgång till personuppgifter för alla de som är med på våra aktiviteter – gäller även för enstaka prova-på aktiviteter där vi kräver personnummer.

Du kan närsomhelst vid begäran få veta och se vilka uppgifter vi har om dig och be att få uppdatera informationen. Har vi använt dina, eller dina barns, uppgifter för bidragsansökan måste vi spara uppgifterna i 3-5 år. Efter det kan vi radera dem om du så önskar.

Giltighetstid

Medlemsavtal är giltiga året ut (kalenderår) och kommer att behöva förnyas varje kalenderår i samband med att du på nytt bekräftar ditt medlemskap i föreningen. De flesta av våra aktiviteter kräver medlemskap i föreningen Aktiv Ungdom Lidingö.

 

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För att begära detta så skickar du ett mejl till oss. OBS! Vi behöver spara dina personuppgifter i 3-5 år, efter att du deltagit i vår verksamhet. Detta p g a

att vår förening får bidrag och stöd från förvaltningar/myndigheter.

 

Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter på www.aktivungdom.se/bli-medlem

tidskriftssamlare.jpg
bottom of page